Inici / Inicio

bandera_catalana bandera_espanya      bandera_inglesa     bandera_francesa     bandera_alemana     bandera_rusa   

 

Nota Informativa:  Tots els Sistemes que instal.la  PROTEC, compleixen les normatives vigents: ORDRE IRP/198/2010 i BOE INT/316/2011. (legislació) 

ALARMES SEGURETAT PROTEC GIRONA / ALARMAS SEGURIDAD GIRONA

PROTEC (DISSENY I SUBMINISTRES TÈCNICS, S.L.)  SISTEMES DE SEGURETAT ESTA ESPECIALITZADA EN :

 LOGO_ELECTRONICASeguretat Anti Robatori / Intrusió / Atracament / Caixes Forts 

 Especialitzada en sistemes electrònics, amb l'objectiu de protegir béns i persones. PROTEC  estudía el projecte buscant la solució més adequada per  poder oferirla millor valoració qualitat / preu.  

PROTEC ofereix un servei personalitzat de manteniment tècnic, durant les 24h del dia, per a totes les incidències dels sistemes electrònics de seguretat i protecció contra el foc dels seus clients. (Manteniment 24h)

Dispossem de l'ultima generació d' alarmes d'intrusió, detectors amb cameres, alarmes via radio, protecció perimetral, protecció de zona, parcialització dia/ nit. Per a particulars i empreses.(Electrònica)

Tot tipus de caixes forts  (Promoció)   

 INTRUSIO_WEB PLANOLS_ROBO  CAIXES_FORTS_WEB  

 


 

 LOGO_CTTV    Vigilància per Circuit Tancat de TV.

La captació i tractament d'imatges requereix un coneixements técnics especialitzats per optimitzar al 100% les prestacions dels elements de vigilancia i control.

Cambres, òptiques, monitors, seqüenciadors, registradors digitals d'imatges, transmissors, etc. Cal que tinguin uns estandars de qualitat contrastats. PROTEC avala les instal.lacions per la seva experiènciai professionalitat. 

Videovigilancia amb gravació digital  (Ofertes) Control Perimetral Provantis, Vigicampro comunitats.

 Tramitem legalitzacions de Sistemes de Videovigilància, segons la LOPD  Llei Organica de Protecció de dades. (CTTV)

CTTV_WEB_2   PLANOLS_CTTV   CTTV1

 


 

LOGO_DET-_EXT   Detecció / Extinció de Foc.

La instal.lació d'un sistema de Detecció / Extinció incendis requereix prèviament d'un estudi tècnic, complert i acurat del riscos

PROTEC , disposa d'un departament tècnic d'enginyeria del foc, per l'avaluació dels riscos a fi d'oferir la millor solució tècnica i econòmica, garantint-ne el manteniment.

Detecció CO, Extinció Foc per a cuines professionals, tots tipus d' extintors de CO2 i Pols ABC.

PROTEC  dispossa d'una unitat mòbil, per fer el manteniment, recarregas, retimbrats dels extintors, nosaltres venim a casa vostra i fem la feina in situ. (Detecció)   (Extinció)

DETECCI_WEB  PLANOLS_INCENDI  EXTINCI_WEB

 


 

LOGO_CONTROL_ACCESSOS   Control d'Accés.

Els sistemes de control d'accés, presència i domòtics de PROTEC , permeten optimitzar les prestacions dels equipaments tècnics dels edificis i / o habitatges.

 control_acceso_1      PLANOLS_CONTROL_ACCES      control_acceso_2

 


 

LOGO_C.C24  Receptora Privada d' Alarmes Centracontrol 24

Controla les Instal.lacions a distància, avisant directament a les Forçes de Seguretat, (Policia -Mossos d'Esquadra, Bombers).

Recepció d Alarmes: Detecció Intrusió, Detecció Incendis, Detecció emergéncies.

Video control.

Televigilància.

Controls operatius.

  CC_24

 


 

 

LOGO_FORMACI Formació Laboral

 

La formació dels treballadors de és un aspecte clau per tal de prevenir l’aparició d’incendis. És per això que PROTEC ofereix cursos teòrics i pràctics, a càrrec de personal especialitzat, destinats a garantir la seguretat de l’empresa i dels seus empleats.

formacio formacio3 formacio2

 


 

LOGO_SENYALITZACI  Senyalització

 

A PROTEC  disposem de diferents suports de senyalització reglamentaris (PVC o metàlic) de Seguretat, Evacuació, Extintor, Boca d'incendi, Manega, Alarma, Sortida, etc. També disposem de la resta de senyals, de prevenció, seguretat, prohibició, etc.

SENYALITZACIÓ EVACUACIÓ

rv2    rv5    rv7    rv9    rv25

SENYALITZACIÓ EXTINCIÓ

rr2    rr5    rr6    rr9    rr11

  ALARMES SEGURETAT PROTEC GIRONA  / ALARMAS SEGURIDAD GIRONA

 PROTEC-GIRONA    Bandera_Catalua

DISSENY I SUBMINISTRES TÈCNICS, S.L. Empresa Privada de Seguretat, autoritzada per la Instal.lació i Manteniment de Sistemas de Seguretat, Homologat pel Ministeri del Interior i la Generalitat de Catalunya des de l'any 1986, amb el nº 996 de registre de la Direcció General de la Policia.

Homologada pel Serveis d' Industria de la Generalitat de Catalunya al Registre Agents Seguretat Industrial de Catalunya, amb el RASIC nº 170023514. I al Registre Empreses Acreditades del Sector de la Construcció de Catalunya. (REA)

Amb els millors Sistemes d' Alarmes Robo, Intrusió, Furt, CTTV, Video Vigilancia, Prevenció contra Incendis, foc, Extintors, Alarmes protecció perimetral, Detectors amb càmeras, Alarmes via radio (sense cables). Protecció contra el foc, Sistemes de detecció i extinció automàtica de foc per a campanes de cuines industrials, Sistemes detecció / extinció de foc CO, manteniments 24h.

 


PROTEC-GIRONA    bandera_espanola-2

DISSENY I SUBMINISTRES TÈCNICS, S.L. Empresa Privada de Seguridad, autorizada para la Instalación y  el Mantenimiento de Sistemas de Seguridad, Homologada por el Ministerio del Interior y la Generalitat de Catalunya desde el año 1986, con el nº 996 de registro de la Dirección General de la Policia.

Homologada por el Servicio de Industria de la Generalitat de Catalunya en el Registro Agentes de Seguridad Industrial de Catalunya, con el RASIC nº 170023514. I al Registro Empresas Acreditadas del Sector de la Construcción de Catalunya, (REA)

Con los mejores Sistemas de Alarmas Robo, Intrusión, CCTV, Video Vigilancia, Prevención contra Incendios, fuegos, Extintores, Alarmas protección Perimetrales, Detectores con cámaras, Alarmas vía radio (sin cables), Sistemas de detección y extinción automática de fuego para campanas de cocinas industriales, Sistemas detección / extinción de fuego CO, mantenimientos 24h.

 


PROTEC-GIRONA     bandera-francia-2

DISSENY I SUBMINISTRES TÈCNICS, S.L. Société privée de Sécurité a autorisé l'installation et l'entretien des Systèmes de Sécurité, approuvé par le Ministère de l'Intérieur et de la Generalitat de Catalunya depuis 1986, avec le nombre record de 996 de la Direction Générale de la Police.

Approuvé par le ministère de l'Industrie de la Generalitat de Catalunya amb la RASIC n ° 170023514.

 


PROTEC-GIRONA    United-Kingdom_flag  

DISSENY I SUBMINISTRES TÈCNICS, S.L. Private security company authorized for the Installation and Maintenance of Security Systems, Approved by the Ministry of Interior and the Generalitat de Catalunya since 1986, with the number 996 record of the Directorate General of Police.

Approved by the Department of Industry of the Generalitat de Catalunya amb the RASIC nº 170023514.

 


Ofertes PROTEC GIRONA / Ofertas PROTEC GIRONA

Consulti Oferta on line d' aquest trimestre / Consulte Oferta on line de este trimestre:

Les millors Ofertes Alarmes Girona / Las mejores Ofertas Alarmas Girona

Consultez notre offre en ligne  /  Check our online offer.

 

Additional information